VİZYON


VİZYONUMUZ : Üstün potansiyelli/Zekalı/Yetenekli çocuklarımızın tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistemlerin oluşturulmasında ulusal ve uluslararası ortamlarda lider rol almak ve bu çocuklarımızın Türkiye ‘mizin geleceğinde hak ettikleri pozisyonlara gelebilmeleri amacı ile destek hizmetleri sağlamak.


MİSYONUMUZ- AMAÇLARIMIZ : Türkiye’mizin parlak geleceğini garanti altına alabilmek amacı ile , en büyük zenginlik kaynağımız olan Üstün Potansiyelli / Zekalı ve Yetenekli çocuklarımızın her alanda eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile

• Velilerimizin ve Halkımızın alan ile ilgili bilgilendirilmesini sağlayacak eğitimler, konferans ve kongreler düzenlemek

• Akademik çalışmalar yapmak ve bu alanda akademisyenlerimizin uluslararası bilir kişi düzeyine yükselmesini sağlamak

• Öğrencilerimiz için ;örgün yada zenginleştirme; eğitim programları düzenleyerek ,onların lider, çevre ve insanlığa duyarlı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak.

• Eğitimenlerimizin, en çağdaş yöntemler ile eğitilmesini sağlayarak, bu alanda eğitmen kaynaklarının oluşmasına katkıda bulunmak,

• Bakanlık, Tübitak, AB vb kanallar yardımı ile projeler yaparak ulusal bazda, alan konusunda standartları oluşturmakta yardımcı olmak

• Eğitim müfredatları hazırlanmasında destek olmak.

• Kariyer Merkezleri yardımı ile öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek sağlamak, • Yeni Ölçüm Araçları ile Kaynak ve metaryalleri yaygınlaştırmak,

• Aile ve Çocuklarımız için psikolojik destek hizmetleri sağlamak, Tüm alanlar için sürekli gelişmeyi ve kalite standartlarını garanti altına alabilecek altyapı sistemlerini oluşturmaktır.

BİR ÇOCUK DEĞİŞİR, DÜNYA DEĞİŞİR